Oznámenie predčasného splatenia dlhopisov

Oznámenie predčasného splatenia dlhopisov (PDF, 556KB)

Pozastavený predaj produktov zákazníkom

S poľutovaním Vám musíme oznámiť skutočnosť, že ku dňu 23.5.2017 sa vedenie našej spoločnosti rozhodlo pozastaviť poskytovanie spotrebiteľských úverov zákazníkom, či už súčasným, alebo novým.

Čo mám robiť, ak som zákazníkom a splácam pôžičku

Ak ste zákazníkom s platnou zmluvou, schválenou pred 23.05.2017 sme tu pre Vás aj naďalej. Bohužiaľ ani vy nemôžete získať novú pôžičku. Ak máte viac otázok, neváhajte sa obrátiť na sekciu otázky a odpovede v hornej časti stránky.

Hodnoty Fair Credit ostávajú

Férovosť

Všetkým našim zákazníkom ponúkame férové podmienky a dodržujeme všetky právne normy a postupy. Spravodlivý prístup uplatňujeme nielen k zákazníkom, ale taktiež k zamestnancom a obchodným zástupcom.

Rýchlosť

Všetkým našim zákazníkom sa snažíme vyjsť maximálne v ústrety a rovnako chápeme zákazníkove potreby. Všetky naše úvery poskytujeme v čo najkratšej dobe a to tak, aby poskytnuté finančné prostriedky pomohli v pravú chvíľu.

Transparentnosť

Nič nezakrývame, máme jasne otvorený a definovaný systém pre všetkých našich zamestnancov, obchodných partnerov a hlavne zákazníkov. Nášmu zákazníkovi nič nezatajujeme a všetci majú právo si všetky podmienky a zmluvy preštudovať s predstihom.

Zodpovednosť pri poskytovaní úverov

Všetci naši zamestnanci a obchodní zástupcovia napĺňajú spoločenskú zodpovednosť, pod ktorou sa rozumie zodpovedný prístup k úverovaniu, zodpovednosť voči klientom a obchodným partnerom, zodpovednosť pri riadení ľudských zdrojov a aktívne zapojenie do spoločensky prospešných aktivít.

Sme tu pre Vás aj naďalej

Mlynské nivy 4 8, 821 09 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2224/B